Ahlat Belediyesi

ACİL EYLEM PLANI

  ACİL EYLEM PLANI

  AHLAT BELEDİYESİ AFET VE ACİL DURUM PLAN

  1. AMAÇ

                  Bu planın amacı;  Belediyesi sınırları içinde oluşacak tabii afet yangın ve sel gibi acil durumlarda, olaylara hakim olmak durum tespiti yaparak, ekipler kanalı ile müdahale etmek, Belediye sınırları içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon sağlamaktır.

  2. TANIMLAR

  Afet: Belediye sorumluluk alanı içerisinde çıkan, halkın can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek olayların normal hizmet kapasitesini aşmasına afet denir. Belediyemiz sınırlarında olabilecek afetleri şu şekilde derecelendirebiliriz

  1. Seviye;
  Belediyemiz sınırların da sıkça karşılaştığımız aşırı yağışlar sonucu alt yapının yetersiz kaldığı durumlar.

  2. Seviye; Orman yangınlarının belediyemiz yakınlarında meydana geldiğinde halkın mal ve can güvenliğini tehdit ettiğinde

  3. Seviye; Trafik kazalarının zincirleme olduğu ve can kaybının yaşandığı durumlar ve aynı hastalık yüzünden aynı günde 20 kişinin hastaneye müracaatı ve durumun ağır olması sonucunda,

  4. Seviye; Halkın mal ve can güvenliğini tehdit eden toplu kargaşa ve olaylarda

  5. Seviye; Deprem, Sel, Fırtına, hortum gibi hizmet kapasitesini aşan doğal afetlerde ve Kimyasal Bio nükleer saldırılarında.

  Acil Hal: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma, sel, yangın ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde müdahale gerektiren durumlar ile müdahale yapılmadığında yaşam koşullarının ağırlaşacağı, bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.

  Acil Koordinasyon
  Merkezi: Acil hal ilan edildiğinde görevli ekibin toplandığı, gerekli iletişim ve haber alma donanımının bulunduğu Belediye Binasına yakın yerde tahsis edilmiş bir mekân.

  Acil koordinasyon
  Merkezi sorumlusu: Belediye Başkanı veya Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Vekili.

  Operasyon Şefi:
  Acil Eylem Planı uygulanmasında birimler arası koordinasyonu sağlayan ve olayları yöneten yönlendiren kişi.

  3. SORUMLULAR

  Ahlat Belediye Başkanı başta olmak üzere acil eylem planında görevli tüm yönetici personel ve taşeron firma yetkilileri de bu planın uygulanmasından sorumludurlar.

  4. KAPSAMA ALANI
  UYGULAMA

  4.1 Ahlat Belediyesi'nde hangi olaylarda "Afet Durumu " ilan edilir?

  1.Deprem: Ahlat
  Belediyesi sınırlarında ve yardım talebinde bulunulan çevre ilçe ve beldelerde, şiddeti ne olursa olsun afet veya acil durum haberi alındığı anda,

  2.Yangın: Ahlat
  Belediyesi ve çevre yerleşim yerlerinde tabiatı ve toplumun yaşamını tehdit eden yangınlarda,

  3.Sel, Su
  Baskınları: Ahlat Belediyesi sınırları ve talep edildiğinde çevre ilçe ve beldelerde, yaralı veya hasta başvurusu beklenmeden, toplumun yaşamını tehdit edebilecek su baskınlarında,

  4.Terörist Saldırı: Ahlat Belediyesi ve talep edildiğinde çevre ilçelerde yaralı veya hasta başvurusu beklenmeden toplum kargaşası çıkan veya çıkabilecek durumlarda,

  5.Toplu Zehirlenme:
  Belediye sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızdan hastanelere, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Acil Servislere aynı hastalıktan 15 hastanın aynı anda başvurması durumunda,

  6.Trafik Kazası: Ahlat Belediyesi sınırları içinde trafik kazası sonucu ölü ve yaralı insanların olduğu haberinin alınmasında,

  7.Toplu Kargaşa: Toplu gösterimlerin yapıldığı organizasyonlarda miting, konser vb durumlarda kavga, kargaşa gibi toplumsal hareketlerin haberinin alınmasında,

  8.NBC Saldırılarında: Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal saldırılarda,

  9.Diğer Doğal Afetlerde

  4.2 Ahlat Belediyesi kritik bölge ve alınması gereken tedbirler

  1. Ahlat Belediyesi
  ormanlık alanlara sınırı olduğundan yangın bölgesi olarak kritik bölge konumundadır.

  Alınması gereken tedbirler: Belediye Zabıta Temizlik işleri ve İtfaiye birimi ekiplerince yerleşim yerlerinden ormanlık alanı 50 m olacak şekilde temizlenerek yangına sebebiyet
  verecek otların yok edilmesi ve İtfaiye ve Zabıta personellerinin bu bölgeleri sıkça kontrol ederek tehlikeleri bertaraf etmeleri gerekir.

  2.Ahlat
  Belediyesinin su kuyuları ve depoları kontrolsüz olduğunda toplu zehirlenmelere yol açabilecek durumlar oluşması açısında kritik bölge alanıdır

  Alınması gereken tedbirler: Belediye su kuyuları ve depoları girişleri kapalı ve kontrollü yapılmalı izinsiz hiçbir vatandaşın müdahale edememesinin sağlanması ve su işleri birimi tarafından devamlı su kontrollerinin laboratuvar ortamda testleri alınarak takip edilmesi ve sonuçların panoda asılması gerekmektedir.

  3. Belediye
  sınırlarında bulunan Akaryakıt istasyonları herhangi patlamada büyük zararlar oluşabileceğinden kritik bölge konumundadır.

  Alınması gereken
  tedbirler: İtfaiye ve Zabıta personelinin zaman zaman kontrollerinin yapılarak uygunsuz durumları uyararak bertaraf edilmesini sağlamak.

  4.Ahlat Sanayi
  Bölgesi her türlü işyerinin toplu halde bulunması nedeniyle yangın çıkması bakımından riskli bölge konumundadır.

  Alınması gereken tedbirler: Belediye İtfaiye Personelinin rutin kontrollerini bina ve işyerlerinin yangından korunma yönetmeliğine göre yaparak sanayi yönetimini uyarması ve kontrollerin her yıl sürekli yapılması gerekmektedir.

  4.3 Ahlat Belediyesinde "Afet Durumu "nu kim ilan eder?

  Mesai saatleri içi veya dışında görevde iken Belediye Başkanı, izinli iken Başkan Vekili ilan eder.

  4.4 Kriz Merkezi nerede kurulur?

  1.Seçenek: Belediye 1 no'lu Hizmet Binasında bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda

  2.Seçenek: İtfaiye Müdürlüğü binasında

  3.Seçenek: Fenİşleri Müdürlüğü binasında

  5. KRİZ MERKEZİ' NE GELECEK OLAN GÖREVLİLER KİMLERDİR?

  1. BELEDİYE BAŞKANI

  2. FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ

  3. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

  4. KADEME AMİRİ

  5. ZABITA AMİRİ

  5.1 Ahlat Belediyesi Afet Planı Başkanı (Belediye Başkanı)

  Afet Planı Başkanı; Belediye Başkanı veya görevlendirdiği vekilidir. Aynı zamanda Acil Komuta Merkezi'nin de başkanıdır.

                  Görevleri: Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Vekili' nin görevi gereği Afet ve Acil Durum Planı'nı harekete geçirir. AFET DURUMU' nu ilan eder ve hareket sürecinin başından sonuna kadar takip ederek sağlıklı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

  • Tüm Belediye
  çalışanları ve Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlularını, görevlilerini göreve
  çağırır,

  • Kriz Merkezi
  oluşturur ve ilgililere duyurur

  • Tüm Şeflerin ve
  görevlilerin 10 dakika içinde katılacakları bir durum ve hareket planı
  toplantısı düzenler ve görevlileri durum hakkında bilgilendirir.

  • Bir kişiyi kayıt
  tutma amacıyla görevlendirir. Acil Eylem Operasyon Şefini ve İletişim ve
  Haberleşme Şefini belirler.

  • Kriz Merkezi
  görevlileri ile birlikte İlk Hareket Planını yapar, bir sonraki adımı belirler.

  • Acil Eylem Operasyon
  Şefinden Bölgedeki hasar durumunu içeren ön bilgileri ve yapılması gerekenleri
  rapor halinde alarak değerlendirme yapar.

  • Durum tespiti
  yapıldıktan sonra, Operasyon şefi aracılığı ile birim şeflerine görevlerini
  bildirir.

  • Yeni barınma
  yerleri için alternatif yerleri belirler ve hazırlanmasını sağlar.

  • Belediye
  doktorundan veya ilk yardım ekip sorumlusundan, ölü, yaralı, hasta sayısı ve
  durumları ile ilgili bilgileri alır.

  • Gelişmeler
  hakkında devamlı bilgi alarak operasyonun aksatılmadan güvenli bir şekilde
  devamını sağlar.

  • Ek önlemler
  alınabileceği, İş makinelerine, Elektrik hatları bakım onarımı, Sağlık Ocağı ve
  Hastane İlk Yardım Ekiplerine, Kolluk Kuvveti olarak Jandarma Komutanlığı gibi
  Afetin durumuna bağlı olarak ihtiyaçları bildirerek Hareketin kontrollü ve
  bilinçli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

  • Hareket sürecini
  başlangıcından sonucuna kadar takip ederek yanlış uygulamaları ve hareketi
  engelleyecek yavaşlatacak durumları bertaraf eder.

  5.2 Acil Eylem
  Operasyon Şefi

  Görevleri: Acil
  eylem planını uygulanmasında birimler arası koordinasyon sağlar. Operasyon
  bölümünü organize eder ve yönetir. Afet Planı Başkanının emirlerini yerine
  getirir. Arama Kurtarma, Sağlık Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Haberleşme
  Basın Yayın ve Yardımcı destek birimlerini koordine eder ve denetler.

  • Afet Planı
  Başkanı'ndan görevlendirme ve bilgi alır.

  • Görev tanımlarını
  okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.

  • Afet bölgesi
  durumunu kontrol ederek Afet Plan Başkanı ile mevcut durum hakkında görüşür ve ilk
  hareket planının hazırlanması için toplantı yapar. Sonraki toplantı için zaman
  belirler.

  • Kriz Merkezine
  yakın Operasyon Merkezi'ni kurar.

  • Arama Kurtarma,
  Sağlık Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Haberleşme Basın Yayın ve Yardımcı
  destek birimlerini ile toplanarak mevcut durumla ilgili operasyon planları
  yapar.

  • Gerek gördüğünde
  birim sorumluları ile gelişmeler hakkında veya değişiklikler hakkında toplantı
  yaparak bilgilendirir.

  • Tıbbi Hizmetler,
  Destek Hizmetleri ve İnsani Hizmetler alt birimlerine gerekli personel ve
  malzemenin sağlandığından emin olur.

  • Dış destek
  birimlerinden alınması gereken yardımları Afet Planı Başkanından onay alarak
  sağlar.

  • Tüm çalışmaları
  takip ederek çalışmaların hareket planına göre sürdürülmesini sağlar.

  • Mevcut durum ve
  gelişmeleri bir sonraki adımları önceden belirler ve Afet Planı Başkanını
  bilgilendirir.

  • Operasyon
  bölümünün durumu hakkında Afet Planı Başkanı'nı düzenli olarak bilgilendirir.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon
  sorumlularına bildirir.

  5.3 Arama Kurtarma
  Şefi (İtfaiye Müdürü)

  Görevleri: Halkın
  can güvenliği ön planda tutularak, bölgede bulunan binaların kısmen ya da tamamen
  boşaltılması da dâhil olmak üzere politika belirlemek amacıyla fiziksel
  olanakların son durumu hakkında gerekli bilgi sağlar. Gerektiğinde personelin
  ve hastaların nakledilebilecekleri güvenli alanları belirler.

  • Yangın söndürme,
  arama, kurtarma ve zarar azaltma çalışmalarını düzenler.

  • Acil Operasyon
  Şefinden görevlendirmeleri alır ve durum tespiti hakkında görüşür.

  • İmar ve
  Şehircilik Müdürlüğünden bölgede bulunan binaların fiziki yapısı hakkında bilgi
  alır.

  • Olası
  tehlikelerin tanımlanması ( Yangın, su baskını, çökme, yıkılma, vb. ), bu
  tehlikelerin kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması için personel
  görevlendirir.

  • İlk
  değerlendirme/zarar raporlarını alır ve hemen bir bilgilendirme toplantısıyla
  Belediye Başkanı, İlk Yardım Görevlilerine ve Operasyon Şefine aktarır.

  • Tehlikeli alanlar
  ve diğer güvenlik sorunlarıyla ilgili Güvenlik Şefi 'ne( Zabıta Müdürlüğüne)
  haber verir.

  • Yaralananları
  bulmak ve güvenli en yakın alana taşımak için arama kurtarma ekipleri ile
  iletişim kurarak çalışmalarını sağlar.

  • Acil alınması
  gereken tedbirleri Afet Planı Başkanına bildirir.

  • Faaliyetleri
  engelleyici herhangi bir unsur varsa Afet Planı Başkanına veya Operasyon Şefine
  durum aktarılarak faaliyetlerin devamını sağlar.

  • Kurtarma
  çalışmaları ve diğer faaliyetleri takip ederek faaliyetlerin bilinçli ve
  sağlıklı sürdürülmesini sağlar.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon
  sorumlularına bildirir.

  5.4 Güvenlik Şefi
  (Zabıta Amiri)

  Görevleri: Trafik
  ve güvenliği organize eder. Ulaşım yollarının açık bulundurulması, kapalı
  yolların açılması için gerekli çalışmaların planlanması ve görevlendirmelerinin
  yapılmasını sağlar. Gözetim yapar, kurtarma operasyonlarında ve tehlikeli
  durumlarda güvenliği sağlar. Tehlikeli alanları tespit edip güvenlik şeridiyle
  işaretler.

  Afet Planı
  Başkanı'ndan ve Operasyon Şefinden bilgi alır.

  • Görev tanımlarını
  okur ve Organizasyon tablosunu inceler

  • Güvenlik
  personellerinin görevlendirilmesini yaparak sağlıklı bir şekilde çalışmalarını
  sağlar.

  • Tedavi
  alanlarından ve kriz merkezinden yetkisiz kişileri çıkartır. Taşıma sorumlusu
  ile ambulans giriş, çıkış noktalarını belirlemek için işbirliği yapar.

  • Kriz merkezi,
  afet bölgesi çalışma alanı, hasta bakım, morg ve diğer hassas noktaları izinsiz
  girişlerden korur.

  • Operasyon Şefi
  ile iletişim kurar ve güvenliği olmayan bölgelere "Girilmez"
  işaretlerini yerleştirir. Güvenlik görevlilerini, tüm tehlikeli ve güvensiz
  durumların belirlenmesi konusunda sürekli duyarlı kılar.

  • Boşaltılan
  alanlara yetkisiz personel girişlerini engeller.

  • İhtiyaç halinde
  Operasyon Şefi ve diğer birimlerle, Kurumlar Arası İletişim (Halkla İlişkiler)
  Yetkilisi aracılığıyla ilişki kurar.

  • Herhangi
  tehlikeli, zararlı ya da güvenliği ilgilendiren bir durum karşısında, Afet
  Planı Başkanı ve Operasyon Şefini bilgilendirir.

  • Halkla İlişkiler
  Yetkilisi ile medyaya ayrılacak yerler için görüşür.

  • Taşıt ve yaya
  trafik kontrolünü sağlar.

  • Güvenlik ve
  trafik konularında ihtiyaç duyulursa Jandarma Komutanlığından destek istemek
  için operasyon şefini bilgilendirir.

  • Araç Gereç,
  Yiyecek, Su ve Tıbbi Malzemeleri korur.

  • Güvenlik
  personeliyle devamlı irtibat halinde olarak görevdeki aksaklıkları tespit eder
  ve giderir.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon
  sorumlularına bildirir.

  5.5 Fiziki Yapı
  Sorumlusu (Alt Yapı Ve Teknik Hizmetler)

  Görevleri: Afet
  Bölgesi alanı içerisinde bulunan binaların, alt yapı ve üst yapı olarak tehlike
  arz eden alanların belirlenmesi, Kriz Merkezi Alanın hazırlanması ve tehlikeli
  bölgeler hakkında Afet Planı Başkanı başta olmak üzere Operasyon Şefini, Arama
  Kurtarma Ekibini ve Güvenlik Şefini uyarır. Fiziki olanakların en iyi düzeyde
  uygulanmasını sağlar. Tıbbi görevlerin yerine getirilebilmesi için en uygun
  ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

  • Afet Koordinasyon
  şefinden bilgi alır ve hareket planı geliştirmek için toplantı yapar; fiziki
  yapıların durumu hakkında ön hazırlık raporu hazırlar.

  • Afet Planı
  Başkanı talimatı doğrultusunda ilk önce Kriz Merkezi alanını hazırlar.

  • Afet Organizasyon
  Şefinden alınan bilgiler doğrultusunda acil müdahale edilmesi gereken bölgeleri
  belirler ve ekibini Arama Kurtarma Ekibiyle birlikte çalışması için
  görevlendirir.

  • Acil olarak
  müdahale edilmesi gereken bölgeler için kurum içi ve kurum dışı Taşeron
  firmalardan alınabilecek destekleri Operasyon Şefine bildirerek temin
  edilmesini sağlar.

  • Görevlendirdiği
  ekibin çalışmalarını yerinde kontrol ederek personelin etkinliğini denetler
  faaliyetlerin düzenli ve doğru sonuçlanmasını sağlar.

  • Afet bölgesi
  binaların ve çevrenin fiziki yapısı hakkında Afet Planı Başkanını ve Operasyon
  Şefini bilgilendirir.

  • Kurum dışından
  hizmet ve kaynak sağlayıcılarının isteklerini, Muhasebe veya Ayniyat
  Sorumlusuna bildirerek teminini sağlar.

  • Acil eylem planı
  içerisinde yapılabilecek ve yapılamayacak faaliyetleri sorumlulara bildirerek
  afetin kontrol altına alınması hakkında bilgi verir.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon sorumlularına
  bildirir.

  5.5.1 Atık Su
  Arıtma Ve Laboratuar  Birimi

  Görevleri: Mevcut
  atık su ve drenaj sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ederek sistemin
  güvenli çalışmasını sağlar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili görevlileri
  bilgilendirir, gerekliyse önceden oluşturulmuş alternatif atık madde arıtma
  sistemini devreye sokar. Analiz yapılması gereken maddeleri Laboratuar
  ortamında inceler ve sonuçlarını Afet Planı Başkanı' na rapor halinde sunar.

  • Alt Yapı ve
  Teknik Hizmetler Sorumlusundan görev ve bilgileri alır.

  • Tüm görev
  tanımlamalarını okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.

  • Operasyon Şefi
  ile Afet bölgesine ait atık sisteminin denetlenmesi için işbirliği yapar.

  • Tehlikeli madde
  toplama alanlarını denetler. Güvenlik Şef'inin yardımıyla güvensiz alanları
  kordon altına alır.

  • Güvenlik Şefi ve
  Operasyon Şefinin yardımıyla, olası tehlikeleri, sızıntıları kontrol eder.

  • Tüm bulguları ve
  hareketleri Alt Yapı ve Teknik Hizmetler Sorumlusu' na rapor eder. Tüm
  gözlemleri ve hareketlerin kaydedilmesini sağlar.

  • Gerekirse
  alternatif atık atma/toplama alanını oluşturur.

  • Afet alanının tüm
  bölümlerinin yeni atık planının uygulandığından emin olur. Hasta tedavi/yiyecek
  hazırlama alanlarına ve portatif tuvaletlere bitişik yeterli sayıda el yıkama
  yeri Su İşleri Personeli ile birlikte yapar.

  • Afet bölgesi
  içerisinde incelenmesi gereken numunelerin laboratuvar ortamında ölçülmesini
  sağlar ve sonuçlarını Afet Planı Başkanına bildirir

  • Alt Yapı ve
  Teknik Hizmetler Sorumlusu ile rutin olarak tüm sağlık operasyonlarının durumu
  hakkında görüşür; gerekli ihtiyaçlar için diyalog kurar.

  5.5.2. Kademe
  Amirliği (Taşıma Sorumlusu)

  Görevleri: Afete
  maruz kalmış Hasta, Yaralı, Çocuk, Yaşlı ve afet bölgesi çalışanları ve araç
  gereç taşıma ve nakillerini organize eder.

  • Operasyon
  Şefinden bilgi ve görevi alır.

  • Hasta ve
  yaralıların, personel ve malzemelerin transferi için şoförleri görevlendirir.

  • Yaşlı çocuk ve
  yaralıların transferi için gereken araçları belirler.

  • Ambulanslar için
  taşıma noktası belirler Taşıma güvenliği için Güvenlik Şef'iyle iletişim kurar.

  • Malzemelerin bina
  içine ve dışına taşınmalarını sağlar.

  • Operasyon Şefi
  durumdan sürekli haberdar edilir.

  • Görevi olmayan
  personelleri Halkla İlişkiler Sorumlusu' na yönlendirir.

  • Yapılan ve
  yapılacak harcamaları kaydettirerek Muhasebeye bildirimini sağlar.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon
  sorumlularına bildirir.

  5.6 Su İşleri
  Sorumlusu

  Görevleri: Acil
  Eylem Planının uygulanmasında Kriz merkezi alanının su şebeke hattını ve mevcut
  su şebeke hattını kontrol eder, ihtiyaç duyulan yeni hatların belirlenmesi ve
  yapılmasını sağlayarak bölgede ihtiyaç duyulan su noktalarını aktif hale
  gelmesini sağlar.

  • Afet Planı
  Başkanı'ndan veya Operasyon Şefinden durum tespiti hakkında bilgi alır.

  • Görev tanımlarını
  okur ve organizasyon şemasını gözden geçirir.

  • Kriz merkezi
  alanını su ihtiyacı ve portatif Tuvalet ve giderleri için Fiziki alt yapı
  sorumlusu Atık su arıtma görevlisi ile birlikte planlama yaparak ihtiyaçları
  giderir.

  • Afet bölgesindeki
  hatları kontrol eder. Yeni açılacak şebeke su hattı için çalışma planı yapar.

  • Şebeke hattı için
  açılan kanallarda Alt yapı Su ve Kanalizasyon görevlileri ile birlikte hareket
  eder.

  • Personeli
  görevlendirir ve çalışma alanı güvenliği için güvenlik şefi ile birlikte
  hareket eder.

  • Çalışmaları
  yerinde takip ederek araç gereç taleplerini, taşıma sorumlusuna bildirerek
  temin edilmesini sağlar.

  • Çalışmalar
  hakkında Operasyon şefini bilgilendirir.

  • Tüm personelin,
  gönüllülerin ve hastaların stres belirtileri veya uygunsuz davranışlarını
  gözlemleyerek, kaygıları varsa Afet Planı Başkanına veya Organizasyon
  sorumlularına bildirir.

  5.7 İletişim ve
  Haberleşme (Halkla İlişkiler Müdürü)

  Görevleri: Medyaya
  ve halka bilgi sağlar, Birimler ve kurumlar arası iletişimi sağlar.

  • Tüm görev
  tanımlarını okur ve tüm organizasyon şemasını gözden geçirir.

  • Hasta tedavi
  alanlarından ve Kriz Merkezi'nden uzakta bir Haber ve Bilgilendirme Merkezi
  oluşturur.

  • Afet Planı
  Başkanı'ndan onay almadan kesinlikle Halka ve Medyaya bilgi veremez.

  •Verilen, duyurulan
  tüm haberlerin Afet Planı Başkanı'nın bilgisi dâhilinde olduğundan emin olur.

  • Görevli medya
  mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği fiziki alanları oluşturur. Güvenlik
  Şef'iyle bu konuda ortak çalışır.

  • Olay yerinde
  gerek Belediye birimleri gerekse dış kurumlarla ilgili iletişimi sağlar ve
  aksamaları, eksiklikleri başta Afet Organizasyon Şefi olmak üzere ilgili
  birimleri haberdar ederek Hareketin sağlıklı yürümesinde katkıda bulunur.

  • Afet bölgesinin
  genel durumu ve detayları, resim veya görüntüleyerek kayıt eder.

  • Şeflerden durum
  raporlarını alarak hareket planının doğruluğunu denetler.

  • Hareketin sonuna
  kadar sağlıklı devam etmesi için hareket esnasında oluşabilecek aksaklıkları
  tespit ederek Operasyon Şefine bildirir.

  • Medyaya ve Halka
  ölü ve yaralıların durumunu bildirirken halkı umutsuzluğa sevk edecek
  açıklamalara dikkat etmeli

  • Gönüllü olmak
  isteyenlerden direkt telefonlar geldiğinde Afet Organizasyon Şefi ile işbirliği
  yaparak gönüllüleri yönlendirir.

  • Tüm personel,
  gönüllüler ve hastalar stres belirtileri veya uygunsuz davranışlar açısından
  haberdar olduğunda Afet Planı Başkanını ve Operasyon Şefini bilgilendirir.

  5.8 Dış Destek
  Birimleri Sorumlusu

  Görevleri: Acil
  Eylem Planı yetkililerinin ihtiyaç taleplerine göre çalışma planı hazırlar.
  Hazırladığı planla ilgili özet bilgi verir.

  • Dış Destek Birim
  Sorumlusu Acil Eylem Planını ve görevlendirmeleri okur.

  • Hareket planı
  doğrultusunda hangi yetkili kişilerle irtibat kuracağını öğrenir.

  • Afet Planı
  Başkanından veya Operasyon Şefinden, talep edilen ihtiyaçları kayıt ederek
  çözüm için hazırlık yapar.

  • Afet Planı
  Başkanına veya Operasyon Şefine mevcut kapasitesi hakkında bilgi verir.

  • Hareket Planı
  çerçevesinde çalışmaları aksatan olumlu ya da olumsuz durumları Afet Planı
  Başkanına sade ve net bir şekilde bildirerek hareketin sürekliğini sağlar.

  İşbu Ahlat
  Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan
  sonra Mahallinde yayınlanacak ve yürürlüğe girecektir.

  © Ahlat Belediyesi 2018
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick