Ahlat Belediyesi

HAMAMLAR VE KÖPRÜLER

  Köprüler

  Ahlat’ta 1164 yılında meydana gelen bir yangında pek çok ev ve 70 dükkan yok olmuştu. Daha önce ismini zikrettiğimiz II. Sökmen’in hanımı Şah Banu , Meyyafarikin’den gelerek zarar görenlerin zararını telafi ettiği gibi Ahlat’ta büyük bir imar faaliyetine girişti. Bitlis kapısındaki köprüleri onarttığı gibi taş ve kireçten 9 köprü daha yaptırdı.

  Şah Banu tarafından yaptırıldığını kaynaklardan öğrendiğimiz bu eserlerden günümüze intikal edeni maalesef yoktur. Sadece Akkoyunlu döneminde XV. yy.da yapıldığı tahmin edilen Bayındır Köprüsü mevcuttur. Bu köprü Harabeşehir’de göle bakan küçük bir dere üzerinde yer almaktadır. Tek gözlü olan bu köprü ,1954 yılında onarılmış olup halk tarafından hala kullanılmaktadır. Devrinin mimari özelliğini göstermesi bakımından önemli bir eserdir.

  Zekeriyya Al Kazvini eserinde Ahlat Harabeşehir köprüsünün XIII. yy.da da mevcut olduğunu ancak savunma sebebiyle sonradan yıkıldığını söylemektedir.

  1945 yılında Ahlat ve çevresinde inceleme gezisinde bulunan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu hocamız, Bayındır Köprüsü üzerinde Bayındır dönemine ait delil sayılabilecek şekil ve damgalara rastlamıştır. Bu damgalar yalnız Türk eserlerinde görülmekte olup, Orhun Yazıtlarındaki Türk harfleriyle de benzerlikleri vardır.

  Hamamlar

  Evliya Çelebi eserinde “Emirhan” diye bir camiden bahsetmektedir. Bu caminin kitabesinde Ahlat’ta 1000 tane hamamdan söz edildiğini kaydeden Evliya Çelebi bunu eserinde belirtmektedir. Bu bilgiler biraz mübalağalı olsa da bize Ahlat’ta hamamın çokluğunu ve su kültürünün gelişmiş olduğunu göstermektedir.

  Burada yapılan kazılarda iki hamam ortaya çıkarılmıştır. Biri Ulu Caminin batısında diğeri ise kuzeyinde, şehir surunun hemen dışında yer alır. Bunlardan ikincisi ısınma tertibatı, su şebekesi ve yıkanma kabinleri ile önemli bir mimari yapıya sahiptir.

  Bir başka hamam da Kale Mahallesinde İskender Paşa Camii’nin yakınında Osmanlı döneminden kalma İskender Paşa Hamamı olup büyük ölçüde tahrip olmuştur.

  Turan, Doğu Anadolu, s.117

  Yaşa, İskan, s.47

  Tabak,Mimari, ss.33

  Yaşa, age., s.48

  Yaşa, age., s.47

  Evliya Çelebi, Seyahatname, s.224

   

   

   

   

  © Ahlat Belediyesi 2019
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick