Ahlat Belediyesi

İMAR İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  SIRA NO

  VATANDAŞA SUNULAN
  HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

  1

  İmar Durumu

  1. Dilekçe
  2. Tapu ve Çap Fotokopisi

  7 Gün

  2

  Yapı Ruhsatı

  1. Dilekçe
  2. Tapu
  3. Çap
  4. Röperli Kroki
  5. Kot- Kesit Belgesi
  6. Gerekli Durumlarda Diğer Kurum Görüşleri
  7. İmar Durum Belgesi
  8. İnşaat İstikamet Rölevesi
  9. İtfaiye Onay Yazısı
  10. Proje Müelliflerinin Sicil Durum Belgeleri
  11. Mimari Proje
  12. Statik Proje + Statik Hesap Cetveli
  13. Zemin Etüt Raporu
  14. Sıhhi Tesisat - Kalorifer Projesi
  15. Elektrik Projesi
  16. Yapı Denetim Firmasından Temin Edilen Evraklar
  17. Makbuz ( Yapı Denetim Hizmet Bedelinin İlk Taksidinin Yatırıldığına Dair )
  18. Ticaret Odası Kaydı
  19. Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge
  20. Noter Tasdikli Müteahhit Taahhütname
  21. Tapu Sicil Kaydı
  22. Hisseli ise Hissedar Muvafakatı
  23. Vergi İlişiği Kesme Belgesi ( Hesap İşleri Müdürlüğünden )
  24. Makbuz ve Taahhütname ( Varsa Otopark Bedelinin Yatırıldığına Dair )
  25. İkametgah senedi
  26. Makbuz (Harç ve Ücretlerin Yatırıldığına )
  27. Cephe Tasarımı.

  30 Gün

  3

  Kat İrtifakı Kurulması

  1. Dilekçe
  2. 2 nüsha Kat irtifak projesi

  2 Gün

  4

  Banka Kredileri İçin Uygunluk Yazısı

  1. Dilekçe
  2. Tapu fotokopisi

  1 Gün

  5

  İmar planı askıda itiraz konusu

  1. Dilekçe
  2. Tapu fotokopisi
  3. T.C. Kimlik No

  1 Yıl

  6

  İmar planı değişiklik teklifi

  1. Dilekçe
  2. Teklif imar planı örneği
  3. Değişiklikle ilgili kurum veya kuruluş görüşleri
  4. Değişikliğe ilişkin açıklama raporu
  5. Tapu fotokopisi
  6. Şehir plancıları odası büro tescil belgesi
  7. Değişikliğin yapıldığı araziye ilişkin fotoğraflar

  1 Yıl

   

  İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
  İsim : Ulaş ÇARDAK
  Unvan : İmar ve Şehircilik Müdürü
  Adres : Ahlat  Belediyesi  
  Tel : 0434 412 41 13
  Faks : 0434 412 41 17 
  E-Posta : ahlat13400@gmail.com
  İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanı
  İsim : Abdulalim Mümtaz ÇOBAN
  Unvan : Belediye Başkanı
  Adres : Ahlat  Belediyesi  
  Tel : 0434 412 41 13
  Faks : 0434 412 41 17 
  E-Posta : baskan@ahlat.bel.tr

    

  © Ahlat Belediyesi 2019
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick