Ahlat Belediyesi

VERGİ TAKVİMİ

  AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  VERGİ , HARC ve ÜCRET ÖDEME TAKVİMİ

  KONUSU

  SON ÖDEME TARİHİ

  İLGİLİ

  AÇIKLAMA

  HER YILIN

  KANUN

  MADDE

  1.TAKSİT

  2.TAKSİT

  EMLAK VERGİSİ

  31 Mayıs

  30 Kasım

  1319 Sayılı Emlak Vergisi

  30

  Ocak  Ayında Tahakkuk Eden Emlak Vergisinin 1. Taksiti
  Mart, Nisan, Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmektedir.

  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ (İŞYERİ)

  31 Mayıs

  30 Kasım

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  Mükerrer 44

  Ocak  Ayında Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksiti
  Mart, Nisan, Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ödenmektedir.

  YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

  31 Mayıs

  30 Kasım

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  86-93

  Gayrimenkullerinin Bulunduğu Sokakta Yol Çalışması Yapılması Durumunda Gayrimenkul Maliklerine İhbarnamenin Tebliğ Edilmesi Sureti İle Tebliğ Tarihi İtibari İle 1 Ay İçinde %25 İndirim ile Peşin  Ödenebileceği Gibi 2 Yılda 4. Eşit Taksit Halinde Emlak Vergisi Ödeme Sürelerinde Ödenebilmektedir.  

  İLAN ve REKLAM VERGİSİ

  31 Ocak

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  12-16

  Reklamı Olan Mükellefler Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi Ocak Ayı Sonuna Kadar Peşin Öderler.

  EĞLENCE VERGİSİ

  Takip Eden Ayın 20.Günü

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  17 - 21

  Eğlence Faaliyeti Gösteren İşyeri Sahipleri Her Ayın Eğlence Vergisi Takip Eden Ayın 20. Günü Akşamına Kadar Beyanname Vererek Tahakkuk Eden Vergiyi  Peşin Öderler.

  İŞGAL HARCI

  İşgalden Önce Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  56-57

  Herhangi Bir Maksatla Geçici Olarak Kamu Alanlarını İşgal Edecek Mükellefler Yetkili Mercilere Müracaat Ederek Usulune Uygun İzin Alması İle Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.   

  TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI

  31 Ocak

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  58

  Tatil Günlerinde Çalışmasına İzin Verilen İşyerleri Her Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  TELLALLIK HARCI

  Menkul ve Gayrimenkul Satışlarında Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  67-71

  Malını Satan Gerçek veya Tüzel Kişiler Satış Esnasında Doğan Harcı Tellal Olarak Görevlendirilen Memura Makbuz Karşılığında Peşin Öderler.

  ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE HARCI

  28 Şubat

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  76-78

  Ölçü ve Tartı Aleti Kullanan İşyerleri Her Yılın Şubat Ayı Sonuna Kadar Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  KAYIT VE SURET HARCI

  Belge veya Suret Alınmadan Önce Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  79

  Her Türlü Kayıt Sureti İle Gayrimenkullerle İlgili Harita, Plan ve Kroki Suretlerini Talep Eden Vatandaşlar İstedikleri Belgeler İçin Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  İMAR İLE İLGİLİ HARÇLAR

  Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  80

  İmar Mevzuatına Göre Müracaat Eden Taşınmaz Malikleri Konusuna Göre Tahakkuk Eden Harçları Peşin Öderler.

  İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI

  İşyeri Açılışında Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  81

  Yeni Açılan İş Yerleri Dilekçe İle Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  MUAYENE, RUHSAT VE RAPOR HARCI

  Muayene, Rapor ve Ruhsat Verilmesinden Önce Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  82

  Muayene, Sağlık veya Fenni Konularla İlgili Tahlillere İlişkin Belge İsteyen Kişler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  SAĞLIK BELGESİ HARCI

  Sağlık Belgesi Verilmesinden Önce Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  83

  Sağlık Belgesi Almaya Mecbur Olan Kişiler Müracaat Ederek Tahakkuk Eden Harcı Peşin Öderler.

  BİNA İNŞAAT HARCI

  Ruhsat Alınmadan Önce Peşin Ödenir.

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri

  78 - Ek 1

  Her Türlü Yapılan Bina İnşaatı ve Tadilat Ruhsatları Ruhsat Alınmasından Önce Tahakkuk Eden Harç İlgilisi Tarafından Peşin Ödenir.

  ÜCRETLER

  Peşin Ödenir.

  2465 Sayılı Belediye Gelirleri

  97

  (3239 sayılı Kanunun 125'inci maddesiyle değişen madde) Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir

  © Ahlat Belediyesi 2019
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick