Ahlat Belediyesi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

  SIRA NO

  VATANDAŞA SUNULAN
  HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
  (EN GEÇ)

  1

  Nikah İşlemleri

  1. Nüfus Cüzdanı,
  2. Nüfus Kayıt Örneği,
  3. Evlenme Beyannamesi,
  4. Fotoğraf,
  5. Sağlık Raporu,
  6. İzin Belgesi.

  2 Gün

  2

  Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

  1. Ruhsat  Başvurusu/Beyan formu
  2. Esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesi ile oda kaydı
  3. Kat mülkiyeti kanununa tabi ise alınması gereken izin
  4. Özel yapı şekli gerektiren işyeri ise gerekli izin
  5. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
  6. İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
  7. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise mesafe krokisi

  3 Gün

  3

  2.ve 3 GSM Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

  1. Ruhsat  Başvurusu/Beyan formu
  2. ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesis ise ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi
  3. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyeri ise gerekli izin
  4. İtfaiye raporu gerektiren işyeri ise itfaiye raporu
  5. Emisyon iznine tabi ise belgesi
  6. Deşarj iznine tabi ise belgesi
  7. Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi

  5 Gün

   

  İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü
  İsim : Necmettin AKPOLAT
  Unvan : Yazı İşleri Müdürü
  Adres : Ahlat  Belediyesi  
  Tel : 0434 412 41 13
  Faks : 0434 412 41 17 
  E-Posta : ahlat13400@gmail.com
  İkinci Müracaat Yeri: Belediye Başkanı
  İsim : Abdulalim Mümtaz ÇOBAN
  Unvan : Belediye Başkanı
  Adres : Ahlat  Belediyesi  
  Tel : 0434 412 41 13
  Faks : 0434 412 41 17 
  E-Posta : baskan@ahlat.bel.tr

    

  © Ahlat Belediyesi 2019
  E-Bülten Aboneliği
  web tasarım - biiclick